Jakie zabezpieczenia stosują banki w kredytach hipotecznych

Jednym z najbardziej popularnych oraz najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu nie musi być aktualnie kredytowana nieruchomość, może być to na przykład nieruchomość jaką już posiadamy. Często zdarza się równie, że zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest nieruchomość należąca do osoby trzeciej.

Hipoteki nieruchomości możemy podzielić na kilka podstawowych rodzajów. Pierwszym z nich jest hipoteka zwykła, określa ona bardzo dokładnie kwotę zobowiązania, w skład której wchodzi suma kredytu oraz odsetek.

Innym rodzajem hipoteki jest hipoteka kaucyjna, ten rodzaj hipoteki ma na celu ustalenie górnej granicy zobowiązania. Najczęściej jest ona jednak stosowana w przypadku gdy nie można od razu ustalić całkowitej wartości kredytu hipotecznego z odsetkami, na przykład przypadku kredytu walutowego.

Bardzo często bywa również tak, że poza hipoteką wymagany jest również tak zwany weksel własny in blanco z dołączoną deklaracją wekslową. Dokument taki kredytobiorca wyłącznie podpisuje, bez wypełniania wartości. Wypełnić taki weksel według własnych potrzeb może bank w sytuacji gdy jest to wymagane. Górna granica weksla określana jest poprzez porozumienie wekslowe. Bank może posłużyć się takim wekslem, aby na przykład szybciej i sprawniej przeprowadzić egzekucję zadłużenia kredytobiorcy.

Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być również poręczenie według prawa cywilnego, czy też poręczenie wekslem. Poręczenie wekslem wygląda bardzo podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianego weksla in blanco. Poręczenie według prawa cywilnego polega na zobowiązaniu się osoby do spłaty kredytu, w przypadku gdy kredytobiorca nie wywiąże się z tego zobowiązania. Poręczenie ustalane jest na czas określony, bądź bezterminowo.

Innym zabezpieczeniem, wymaganym przez większość, banków są różnego rodzaju ubezpieczenia.

Głównym rodzajem ubezpieczeń są tak zwane ubezpieczenia pomostowe. Praktycznie każdy bank wymaga tego rodzaju ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie okresowe, które obowiązuje aż do momentu gdy wpis hipoteki w księdze wieczystej będzie prawomocny. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jak sama jego nazwa wskazuje jest stosowane w przypadku zaciągnięcia kredytu na całą wartość nieruchomości lub w przypadku niskiej wpłaty własnej. Innym rodzajem ubezpieczenia stosowanym przez nie liczne banki jest ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Zabezpieczy nas ono w przypadku utraty pracy i barku środków aby spłacić raty kredytu. Istnieje jeszcze kilka innych rodzajów ubezpieczeń, lecz są one mało popularne i stosowane przeważnie w określonych sytuacjach. Poza wyżej opisanymi sposobami zabezpieczenia kredytu hipotecznego banki czasem stosują również blokadę środków na rachunku bankowym, lecz jest to proces stosowany bardzo rzadko oraz w określonych przypadkach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kredyty hipoteczne i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *